top of page

Referanseprosjekter

Vi har mange referanseprosjekter med veldig fornøyde kunder. Vi scorer mest på at vi er punktlige og at vi er nøye med å kommunisere detaljer med kundene underveis. I tillegg er vi opptatt av å holde byggeplassen ryddig og at vi bruker kun faste underleverandører der hvor det er behov. På denne måten er vi sikre på at arbeidet utføres etter skikkelig standard og innenfor den tidsrammen som er satt. 

bottom of page