top of page

Har du en rå kjeller i ditt hus?

Kjellere er utsatt for fukt og skader som kommer som følge av fukt. Gamle kjellere har ofte dårlig drenering og fuktsikring. Dette fører...

Hvor lang levetid har et vindu

Hvis snekkeren har bestilt kvalitetsvinduer, og satt disse inn på riktig måte, kan man forvente at vinduene varer minst 20-30år. Likevel...

Dugger det på vinduene dine?

Hvis du opplever at det dugger på vinduene dine er dette er tegn på at du har fuktig luft i boligen din. Dette er veldig vanlig på...

bottom of page